Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam

2. Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Ông Hồ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng phụ trách.
Tel: 0235.3813436 - 0914 146 969

3. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam
 Ông Phan Văn Cẩm - Giám đốc.
Tel: 0235.3813199 - 0983249817

4. Thư viện tỉnh Quảng Nam
Ông La Đình Nghĩa - Giám đốc 
Tel:  0235.3811925    DĐ: 0903 567 929
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Trần Tấn Vịnh -  Giám đốc. Tel: 0510.3852823 - 0905429277
5. Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Ngọc Bích - Phó Giám đốc phụ trách.
Tel: 0235.3852821 -  0905088018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 6. Đoàn ca kịch tỉnh Quảng Nam
 Ông Võ Thị Thu Mây - Phó trưởng đoàn.
Tel: 0235.3811148 - 0905027282

7. Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao
 Ông Phan Văn Hạ - Giám đốc.
Tel: 0235.3830.090 - 0913446797

8. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam
 Ông Phan Văn Tú - Giám đốc.
Tel: 0235.3966.999 - 0909 060 999

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn