Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam
Ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Giám đốc phụ trách.
Tel: 0235.3888668 -  0905 356 250

 2. Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Ông Hồ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng phụ trách.
Tel: 0235.3813436 - 0914 146 969

 3. Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng tỉnh Quảng Nam
 Ông Đỗ Xuân Thưởng - Phó Giám đốc Phụ trách.
Tel: 0235. 3811018 - 0914041750

 4. Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam
 Ông Phan Văn Cẩm - Giám đốc.
Tel: 0235.3813199 - 0983249817

 5. Thư viện tỉnh Quảng Nam
Ông La Đình Nghĩa - Giám đốc 
Tel:  0235.3811925    DĐ: 0903 567 929
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Trần Tấn Vịnh -  Giám đốc. Tel: 0510.3852823 - 0905429277
 6. Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Ngọc Bích - Phó Giám đốc phụ trách.
Tel: 0235.3852821 -  0905088018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 7. Đoàn ca kịch tỉnh Quảng Nam
 Ông Võ Thị Thu Mây - Phó trưởng đoàn.
Tel: 0235.3811148 - 0905027282

 8. Tạp chí Văn hoá Quảng Nam
 Ông Võ Thị Thanh Vân - Phó Tổng biên tập phụ trách.
Tel: 0235.3811663-0982.403.317

 9. Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Nam
 Ông Đào Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách.
Tel: 02353.834.296  -- 0914 152 474

10. Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh Quảng Nam
 Ông Phan Văn Hạ - Hiệu trưởng.
Tel: 0235.3830.090 - 0913446797

11. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam
 Ông Phan Văn Tú - Giám đốc.
Tel: 0235.3966.999 - 0909 060 999

12. BQL Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng
 Bà Hoàng Thị Bích Hạnh - Giám đốc.
Tel: 0914 187 477

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn