Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam
Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc.
Tel:  - 0911 380 189
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Văn Cẩm - Giám đốc.
Tel: 0235.3813199 - 0983249817
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Ngọc Bích - Phó Giám đốc phụ trách.
Tel: 0235.3852821 -  0905088018
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
5. Đoàn ca kịch tỉnh Quảng Nam
Bà Võ Thị Thu Mây - Phó trưởng đoàn.
Tel: 0235.3811148 - 0905027282
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao
Ông Phan Văn Hạ - Giám đốc.
Tel: 0235.3830.090 - 0913446797
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Văn Tú - Giám đốc.
Tel: 0235.3966.999 - 0909 060 999
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn