Giới thiệu về Sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam là cơ quan chuyên môn về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch ở tỉnh, đảm bảo sự thống nhất quản lý ngành Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch theo quy định của Nhà nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch

Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng – chủ nhiệm Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch về kết quả hoạt động của Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các mặt công tác cụ thể của Sở.

- Trang tin điện tử (Website) Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam là nơi cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và nhân dân cả nước truy cập tìm hiểu về các chủ trương, các hoạt động của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

- Website là giao diện điện tử giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch với đông đảo công chúng có nhu cầu tìm hiểu hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh .

- Tạo môi trường thông tin, phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

svhttdlqnam

Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

(DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM QUANG NAM)

Số 02-Trần Phú-TP. Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 02353.858290 Fax: 02353.859879

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: http://www.vhttdlqnam.gov.vn

Các Phòng, Ban thuộc Sở

Văn Phòng Sở

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Thanh Tra

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Nghiệp vụ Văn hoá

Phòng Nghiệp Vụ Thể dục Thể thao

Phòng Quản lý Lưu trú

Phòng Quản lý Lữ hành

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam;

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Văn hóa tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam;

Thư viện tỉnh Quảng Nam;

Đoàn Ca kịch tỉnh Quảng Nam;

Trung tâm Phát hành Phim & Chiếu bóng tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam.

Trường NKNV TDTT Quảng Nam

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam.

BQL Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn