Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng ngày 26/12/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phước Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

hntkd18
Toàn cảnh Hội nghị    Ảnh: Văn Hùng

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Hồ Tấn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở tham dự Hội nghị.

Năm 2018 tình hình thế giới có nhiều biến động, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và ngành nói riêng. Đồng thời năm 2018 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI và các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đảng ủy Sở đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh: Tổ chức thành công nhiều sự kiện được dư luận đánh giá cao; công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh gắn với củng cố các chi bộ và tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới được quan tâm; công tác quán triệt, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng được tổ chức tốt; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được quan tâm.

Tại Hội nghị, bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà các Chi bộ đạt được trong năm qua, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Đồng chí cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019, như sau: Tăng cường và thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan, luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong đó: Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị này, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nhiều đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ tích cực tham gia ý kiến đóng góp, khẳng định những kết quả đã làm được, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đóng góp, đề xuất những phương hướng, giải pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Cũng tại hội nghị, đã công bố Quyết định khen thưởng của tổ chức cơ sở đảng năm 2018 cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc.

hntkd118
Các cá nhân được khen thưởng năm 2018

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn