Tìm kiếm văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

Ngày 23/03/2016, Liên bộ Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.


Theo đó, biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch sẽ được Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho phương tiện thủy của các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch; biển hiệu có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện thủy. Đối với biển hiệu hết hiệu lực, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch trước khi biển hiệu hết hiệu lực tối thiểu 10 ngày.


Về tập huấn nghiệp vụ du lịch, người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch, bao gồm các nội dung tổng quan về du lịch Việt Nam và địa phương, kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp, ứng xử, tâm lý và phong tục, tập quán của khách du lịch, kiến thức tiếng Anh theo quy định. Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch có thời hạn là 10 năm; người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ có Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch thì không phải tập huấn nghiệp vụ du lịch.


Cũng theo Thông tư này, đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa phải gắn biển hiệu tại nơi dễ thấy; không dùng biển hiệu của phương tiện này gắn cho phương tiện khác. Đồng thời, phải bố trí, sắp xếp cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch tham gia tập huấn nghiệp vụ du lịch theo quy định.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2016.

Thông tin văn bản số: 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
Ngày ban hành 23/03/2016
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành chính/ Người ký/ Chức vụ Các cơ quan khác  Nguyễn Ngọc Thiện  Thứ trưởng 
Đơn vị đồng ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Nhật  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địavhttdlqnam.gov.vn