Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Tên văn bản: Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 31/12/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3941/QĐ-BKHCN
Người ký: Lê Xuân Định
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Tiêu chuẩn quốc gia du lịch cộng đồng
vhttdlqnam.gov.vn