Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định ban hành quy chế xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 5176/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn.

Thông tin văn bản số: 5176/QĐ-UBND
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 5176/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2015
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành chính/ Người ký/ Chức vụ Các cơ quan khác  Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch
Đơn vị đồng ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Lĩnh vực Du lịch  
Chuyên ngành Du lịch


vhttdlqnam.gov.vn