Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-1

Số ký hiệu 2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/7/2021
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định 
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực

Văn bản đính kèm

vhttdlqnam.gov.vn