Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của

Số ký hiệu 1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/7/2021
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định 
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực

Văn bản đính kèm:

vhttdlqnam.gov.vn