Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Quảng Nam

Người ký

Trần Văn Tân

Trích yếu

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Quảng Nam

Cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Loại văn bản

Quyết định (1714)

Lĩnh vực

Hiệu lực

Còn hiệu lực

Văn bản đính kèm: QĐ1714

vhttdlqnam.gov.vn