Tìm kiếm văn bản pháp quy

Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 16/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/8/2021
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-1

Số ký hiệu 2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/7/2021
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của

Số ký hiệu 1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/7/2021
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

QĐ thành lập Khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch

Số ký hiệu 3092/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/11/2020
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Thành lập Khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch

Số ký hiệu 2855/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành bảng chấm điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Số ký hiệu 468/QĐ-SVHTTDL
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Hồng
Trích yếu Ban hành bảng chấm điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 17/2019/QĐ - UBND
Ngày ban hành 04/10/2019
Người ký Đinh Văn Thu
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định quy phạm
vhttdlqnam.gov.vn