Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định ban hành bảng chấm điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Số ký hiệu 468/QĐ-SVHTTDL
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Hồng
Trích yếu Ban hành bảng chấm điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 17/2019/QĐ - UBND
Ngày ban hành 04/10/2019
Người ký Đinh Văn Thu
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định quy phạm

Quyết định ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Quảng Nam

Người ký

Trần Văn Tân

Trích yếu

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Quảng Nam

Cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Loại văn bản

Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế gồm 6 Chương, 28 Điều quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam

QTUXDLICH

Nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, định hướng hành vi cho người Quảng Nam khi đi du lịch, UBND tỉnh vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng

Quyết định hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2017

tacphamvanhoc

Quyết định hỗ trợ kinh phí sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2017 đối với 25 tác phẩm của 25 tác giả, nhóm tác giả.

Tải văn bản 


Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX - năm 2018

Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số 2282/KH-UBND về việc Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX - năm 2018

Tải kế hoạch

vhttdlqnam.gov.vn