Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Tên văn bản: Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13259:2020 Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, tổ chức kỷ niệm

Hình minh họa: Nguồn báo Vĩnh Phúc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Theo Nghị định, ngày thành lập là ngày có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời bằng văn bản thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 56/2017/QH14
Ngày ban hành 24/11/2017
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả

Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Kí hiệu 78/NQ-CP
Ngày ban hành 18/08/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu V/v Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

Ngày 23/03/2016, Liên bộ Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.


Theo đó, biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch sẽ được Sở Giao thông Vận

Các bài khác...

  1. Luật Công đoàn
  2. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập
  3. Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  4. Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-1
  5. Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của
  6. QĐ thành lập Khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch
  7. Quyết định thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch
  8. Quyết định ban hành bảng chấm điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
  9. Quyết định Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  10. Quyết định ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Quảng Nam
vhttdlqnam.gov.vn