Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Các Công dân, tổ chức, doanh nghiệp trước khi làm thủ tục hành chính về Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Tham khảo các văn bản, giấy tờ cần chuẩn bị trước, đến địa điểm nào để nộp, làm thủ tục gì !
Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Nhấp chuột vào các mục để xem chi tiết các bước và thủ tục


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước1: 
Cá nhân tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng thành phần đã được công bố và đúng quy định của nhà nước .

Bươc2: 
Nộp hồ sơ tại phòng: "Tiếp nhận và Trả kết quả" tại Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện)

Địa chỉ: 02B Trần Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3831.686
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ:      Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
                                           Buổi chiều: 14h00 đến 16h30
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
(Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

- Có giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: 
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Thời hạn trả giấy phép:    Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
                                           Buổi chiều: 14h00 đến 16h30
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
(Trừ các ngày nghỉ  Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

- Tổ chức cá nhân đến nhận Giấy phép phải:
+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ (Giấy hẹn nếu có)
+ Nộp lệ phí theo quy định(nếu có), nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2).
+ Kiểm tra nội dung và ký nhận giấy phép.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn