Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TTHC

Ngày 10/08/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới ban hành. Trong

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

qd1778

Ngày 29/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TTHC

Ngày 21/05/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Quyết định này Danh mục gồm 150 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi

Thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao trong năm 2020

Nội dung cụ thể của từng Thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao trong năm 2020

Xem file đính kèm

Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

TTHC

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa bổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhQuảng Nam.

Xem Quyết định
Phụ lục Quyết định

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tthc1

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức "Bản sao y bản chính" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.


Xem Quyết định

vhttdlqnam.gov.vn