Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TTHC

Ngày 21/05/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Quyết định này Danh mục gồm 150 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi

Thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao trong năm 2020

Nội dung cụ thể của từng Thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao trong năm 2020

Xem file đính kèm

Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

TTHC

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa bổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhQuảng Nam.

Xem Quyết định
Phụ lục Quyết định

Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tthc1

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức "Bản sao y bản chính" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.


Xem Quyết định

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I.    Lữ

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Thể thao

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Ban hành theo Quyết định số: 819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

1        Cấp giấy chứng nhận đủ điều

vhttdlqnam.gov.vn