Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục dẫn đầu cả tỉnh về Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả về Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục dẫn đầu cả tỉnh về Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành.

cchc18vhttdl

Đối với các sở, ngành: Nhóm đạt kết quả trên 80% có 03 sở, ngành (Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội). Nhóm đạt kết quả từ trên 70% đến dưới 80% có 17 sở, ngành (Nội vụ, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc,  Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý khu KTM Chu Lai).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Tam Kỳ tiếp tục đứng đầu với chỉ số đạt được là 86,64%, cao hơn so với mức trung bình là 12,39%, đồng thời cao gấp 1,47 lần so với huyện Nam Giang, huyện xếp cuối cùng trong số 18 huyện, thị xã, thành phố. Giá trị trung bình Chỉ PAR INDEX năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố đạt được là 74,25%, cao hơn so với năm 2016 là 1,47%; có 6/18 huyện, thị xã, thành phố có kết quả dưới mức trung bình.

Tải Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về Công bố chỉ số CCHC năm 2017

cscchc18

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn