Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Đây là dịch vụ cho phép người dân truy cập các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Công dân chỉ cần đến cơ quan nhà nước một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí (nếu có).
Giai đoạn 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bắt đầu từ ngày 15/4/2015, áp dụng cho 06 thủ tục hành chính sau:

1. Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
2. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa;
3. Cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke;
4. Cấp biển hiệu cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch;
5. Cấp biển hiệu cơ sở mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch;
6. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ trên bằng cách truy cập vào mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.vhttdlqnam.gov.vn hoặc vào http://dvc.svhttdl.quangnam.gov.vn/
 làm theo các bước hướng dẫn đối với từng thủ tục. Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở qua điện thoại: 0510.3831686 để được hướng dẫn cụ thể.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam trân trọng thông báo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.
vhttdlqnam.gov.vn